Vui lòng chuyển server khác nếu chưa xem được.

Về nhà em đồng nghiệp chơi

Về nhà em đồng nghiệp chơi

Nội dung phim

Hết giờ làm đang định về nhà sớm một chút nghỉ ngơi thì cô em đồng nghiệp lại có nhã ý rủ tôi về nhà em chơi vì nhà em có mấy món đồ hỏng mà nhà lại không có đàn ông nên chưa sửa được. Tưởng tôi là thóc hay gì rủ tôi về nhà rồi kiếm cớ chén tôi chứ gì, cái văn này nó lại xưa như Trái đất mất rồi nhưng mà dù gì hôm nay cũng đang rảnh mà nhìn kỹ thì cô em cũng xinh đấy, mông to tròn đun thì cũng nảy tanh tách chứ đùa đâu...

Diễn viên tham gia phim

N/A